เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 3วัน2คืน พีเรียตสงกรานต์ ไม่ลางาน

รหัสสินค้า : PRO-PVN11-TG (สงกรานต์)

Share

Your like button code

Share

รายละเอียดสินค้า

  • DAY 1 : กรุงเทพ-ฮานอย(TG560)-ฮาลอง-อ่าวฮาลองย์-ตลาดกลางคืนฮาลอง
  • DAY 2 : ฮาลอง-ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์-ถ้ำนางฟ้า-ฮานอย-ทะเลคืนดาบ-วัดหงอกเซิน
  • DAY 3 : ฮานอย-จัตุรัสบาดิงห์-วัดเจดีย์เสาเดียว-กรุงเทพฯ(TG565)

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า