เกาหลี ICE FISHING FESTIVAL 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย ม.ค.63

รหัสสินค้า : GQ2ICN-TG006

Share

รายละเอียดสินค้า

  • กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG658: 23.10-06.35/TG656 : 23.30-06.55)
  • อินชอน (สนามบินอินชอน) - เกาะนามิ - เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง
  • อิสระสกี - ฟาร์มสตอว์เบอร์รี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ช้อปปิ้งถนนฮงแด
  • พระราชวังชางด๊อกคุง - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - Cosmetic Shop - Duty Free - ตลาดเมียงดง
  • ศูนย์นำมันสนเข็มแดง - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+สวมชุดฮันบก+ทำคิมบับ - ฮุนไดเอาท์เลท - ซุปเปอร์มาเก็ต - อินชอน (สนามบินอินชอน)
  • กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า