จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง [เลสโก หิมะมังกรหยก] 4 วัน 3 คืน 8L (ต.ค.-ม.ค.63)

รหัสสินค้า : ZE-ZKMG01

Share

รายละเอียดสินค้า

  • กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฉางซุย คุนหมิง
  • เมืองต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์ (ผ่านชม) – วัดเจ้าแม่กวนอิม – เมืองลี่เจียง – เมืองเก่าลี่เจียง
  • ภูเขาหิมะมังกรหยก (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง) – โชว์จางอี้โหม่ว (Option Show) – อุทยานน้ำหยก – เมืองฉูฉ่ง
  • เมืองคุนหมิง – วัดหยวนทง – ประตูม้าทองไก่หยก – ถนนคนเดินหนานผิงเจีย – สนามบินฉางซุย – สนามบินสุวรรณภูมิ

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า