คุนหมิง ลี่เจียง ซุปตาร์.. หนาวนี้กอดใคร บินเช้า-กลับดึก 4 วัน 2 คืน FD เดินทาง ต.ค- ม.ค.63

รหัสสินค้า : TN-FDKMG02

Share

รายละเอียดสินค้า

  • 1 กรุงเทพมหานคร(ท่าอากาศยานดอนเมือง)-ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย-คุนหมิง-นั่งรถไฟความเร็วสูง-เมืองลี่เจียง
  • 2 ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)-** OPTION SHOW : Impression Lijiang (จางอี้โหมว) **-อุทยานน้ำหยก-ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ-เมืองโบราณลี่เจียง
  • 3 เมืองลี่เจียง-นั่งรถไฟความเร็วสูง-คุนหมิง-ร้านบัวหิมะ-วัดหยวนทง-อิสระช้อปปิ้งที่ประตู ม้าทอง และ ซุ้มประตูไก่หยก-สนามบิน
  • 4 ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย-ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า