คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า พิชิต 2 ภูเขาหิมะ 6D 5N 8L (พ.ย.62)

รหัสสินค้า : PB-PCN01-8L

หมวดหมู่ : คุนหมิง

Share

รายละเอียดสินค้า

  • 1 กรุงเทพฯ -สนามบินหมิงฉางซุ่ย (คุนหมิง)-HOTEL (8L802: 20.55-00.20)
  • 2 วัดหยวนทง - เมืองโบราณกวนตู้ - เมืองต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์
  • 3 เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) - ระหว่างทาง ชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองโบราณแชงกรีล่า
  • 4 หุบเขาพระจันทรีน้ำเงิน(รวมกระเช้า) – วัดลามะซงจ้านหลิง(รวมรถแบตเตอรี่) - เมืองลี่เจียง - สระมังกรดำ เมืองเก่าลี่เจียง
  • 5 อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ ไป-กลับ) อุทยานน้ำหยก - เมืองฉูฉง
  • 6 เข้าร้านแช่เท้าบัวหิมะ- สนามบินคุนหมิง - สนามบินสุวรรณภูมิ  KMG-BKK 8L801 (18.30-19.45)


สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า