SUPER SAVE PRICE จางเจียเจี้ย เขาเทียนเหมินซาน 4 วัน 3 คืน BY FD (ก.ย.-ต.ค.)

รหัสสินค้า : KGBCSX-FD001

Share

รายละเอียดสินค้า

  • ชมความงามที่ยิ่งใหญ่แห่ง เขาเทียนเหมินซาน
  • นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดแห่งหนึ่งในโลกสู่ ภูผาประตูสวรรค์
  • พิพิธภัณฑ์หม่าหวังตุย มัมมี่หญิงคนแรกของจีนที่เก็บไว้นานกว่า 2,000 ปี 


สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า