HKG I Love U ฮ่องกง อุ่นใจ 3 วัน 2 คืน (EK)_AUG-OCT'19

รหัสสินค้า : HKG-GTSHKGEK002

Share

รายละเอียดสินค้า

  • วันแรก             กรุงเทพฯ-ฮ่องกง
  • วันที่สอง          วัดแชกง-วัดหวังตาเซียน-ศูนย์หยกและสมุนไพร- JewelryFactory-วัดโป่หลิน (Polin Monastery) หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง (Ngong Ping Village)-ซิตี้เกท เอาท์เลต-ซิมโฟนีออฟไลท์
  • วันที่สาม          เจ้าแม่กวนอิมรีพัลส์เบย์-วิคทอเรียพีค(Mid-Level)-ทัวร์ Open Top Bus-เลดี้มาร์เกต   

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า