IMPRESSION IN KUNMING LIJIANG 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG) (ก.ค.-ธ.ค.)

รหัสสินค้า : GQ1KMG-TG001

หมวดหมู่ : คุนหมิง

Share

รายละเอียดสินค้า

  •  ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)
  • โชว์ IMPRESSION LIJIANG
  • เมืองโบราณลี่เจียง
  • วัดหยวนทง
  • วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า