FLOWER BLOOM IN OSAKA TAKAYAMA 5D3N (XJ) (พ.ค.-ก.ย.)

รหัสสินค้า : ZE-ZKIX08

รายละเอียดสินค้า

  • วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
  • วันที่ 2 โอซาก้า – เกียวโต – ฟูชิมิ อินาริ - สะพานโทเกทสึเคียว – สวนป่าไผ่อาราชิยาม่า – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า สเตชั่น
  • วันที่ 3 ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ -  สวนดอกไม้บ๊กกะโนะซาโตะ  – อิออน จัสโก้
  • วันที่ 4 ปราสาทโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท
  • วันที่ 5 สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมืองสินค้าเกี่ยวข้อง
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า