ENJOY SUMMER IN KOREA 5D3N (MAY- SEP)

รหัสสินค้า : ST-KR01

รายละเอียดสินค้า

  • วันที่ 1 กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ -  อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)
  • วันที่ 2 สนามบินอินชอน - หมู่บ้านเทพนิยาย - ชมความงดงามของ เกาะนามิ ชื่อดัง (แลนด์มาร์คที่พลาดไม่ได้ ) ประสบการณ์ใหม่!! การปั่นจักรยานเรียลไบค์ บนรางรถไฟ – เข้าที่พัก
  • วันที่ 3 ให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND (เต็มวัน!!) พาท่าน ชมดอกกุหลาบไฟ ( LED ROSE GARDEN) – เข้าที่พักกรุงโซล
  • วันที่ 4 น้ำมันสนเข็มแดง (RED PINE)  - ช้อปปิ้งเครื่องสำอางปลอดภาษี COSMETIC OUTLET-โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ณ ตลาดเมียงดงยอดฮิต ( สยามสแควร์เกาหลี )
  • วันที่ 5 ศูนย์โสมเกาหลี – ฮ็อกเกตนามู - หอคอยโซลทาวเวอร์ (คล้องกุญแจคู่รัก) - พลอยอเมทิส-ร้านละลายเงินวอน - อินชอน - กรุงเทพฯ       


สินค้าเกี่ยวข้อง
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า